EJEMPLOS DE EXÁMENES SELECTIVIDAD PAU GALICIA 2013-1014

Exames, criterios e solucións

das últimas convocatorias da PAU, por materias

Ver probas PAAU (2001-2009) Ver

01 Lingua Castelá e Literatura
02 Lingua Galega e Literatura
03 Historia de España
04 Historia da Filosofía
11 Inglés
Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro
Audición xuñoAudición setembro
12 Francés
Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro
Audición xuñoAudición setembro
13 Alemán
Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro
Audición xuñoAudición setembro
14 Portugués
Audición xuño Audición setembro
Audición xuño
Audición xuño Audición setembro
15 Italiano
Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro
Audición xuño Audición setembro
21 Bioloxía
22 Ciencias da Terra e Ambientais
23 Debuxo Técnico II
24 Electrotecnia
25 Física
26 Matemáticas II
27 Química
28 Tecnoloxía Industrial II
29 Mecánica
31 Economía da Empresa
32 Grego II
33 Historia da Arte
34 Latín II
35 Literatura Universal
36 Matemáticas Aplicadas ás CCSS II
37 Xeografía
41 Debuxo Artístico II
42 Deseño
43 Técnicas de Expresión Gráfico-P
44 Imaxe
51 Análise Musical II
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción B
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción 2
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción 2
52 Artes Escénicas
53 Historia da Música e da Danza
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción AAudición setembro Opción B
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción 1Audición setembro Opción 2
Audición xuño Opción 1Audición xuño Opción 2Audición setembro Opción 1Audición setembro Opción 2
Ver probas PAAU (2001-1009) Ver

 

También te puede interesar:

Trackbacks / Pings

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *